Certificaten - Certificats - Certificates

Vanaf oktober 2023 start de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren vzw, met een
nieuwe dienst nl. de BBKPH-certificatiedienst.

Vanaf heden is het mogelijk om, via de BBKPH-certificatiedienst, een ‘Certificaat van echtheid’
te laten opmaken voor duurdere Belgische zegels en reeksen.
De expertise zal worden uitgevoerd door een ‘expertisecommissie’, een wisselend orgaan
van experten dat zal worden samengesteld zoals de nood voorschrijft.
Deze dienst is louter en alleen beschikbaar voor de leden van de BBKPH vzw.


A partir d'octobre 2023 la Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste asbl,
lancera une nouvelle initiative à savoir le "service de certification CPBNTP".

Dorénavant, il sera possible, via le service de certification de la CPBNTP, de faire établir un "certificat d'authenticité" pour les timbres et séries belges d'une certaine valeur.
L'expertise sera effectuée par la "commission d'expertise", un groupe d'experts, qui sera composée
en fonction des besoins. La composition de la commision peut donc varier.
Ce service est exclusivement réservé aux membres de la CPBNTP asbl.

Algemene voorwaarden certificatendienst

Conditions générales service de certification

Aanvraagformulier

Formulaire d'application