Het Bestuursorgaan

09/05/2023

Voorzitter Pierre GILIS secretariaat
klachtencommissie (NL)
Eerste ondervoorzitter Wilfried VERDUYCKT bestuurslid
Tweede ondervoorzitter Danny VAN DEN BRANDE bestuurslid
Secretaris-Generaal Joeri LIEKENS verslaggever
nieuwe kandidaturen
secretariaat
Penningmeester Serge SCHROEF webmaster
Raadsleden Roger DE CUYPER verantwoordelijke voor de OBP
  Mathieu EECKHOUT klachtencommissie (FR)
  Ron DEZITTERE bestuurslid
  Luc VANDUFFEL bestuurslid

L'organe d'Administration

09/05/2023

Président Pierre GILIS secrétariat
commission des plaintes (NL)
1er Vice-Président Wilfried VERDUYCKT membre du conseil
2ième Vice-Président Danny VAN DEN BRANDE membre du conseil
Secrétaire Général Joeri LIEKENS chroniqueur
nouveaux candidats
secrétariat
Trésorier Serge SCHROEF webmaster
Administrateurs Roger DE CUYPER responsable du COB
  Mathieu EECKHOUT commission des plaintes (FR)
  Ron DEZITTERE membre du conseil
  Luc VANDUFFEL membre du conseil

Board Members

09/05/2023

President Pierre GILIS secretariat
complaints commission (NL)
First Vice-President Wilfried VERDUYCKT council member
Second Vice-President Danny VAN DEN BRANDE council member
Secretary General Joeri LIEKENS reporter
responsible for the nominees
secretariat
Treasurer Serge SCHROEF webmaster
Council Members Roger DE CUYPER responsable for the catalogue
  Mathieu EECKHOUT complaints commission (FR)
  Ron DEZITTERE council member
  Luc VANDUFFEL council member