postzegels

 

 

 

 

BBKPH - CPBNTP

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (BBKPH) werd gesticht in het jaar 1923 en is een vereniging van professionele handelaars die actief zijn in de wereld van de filatelie. De Beroepskamer geeft jaarlijks de Officiële Belgische Postzegelcatalogus uit (OBP) die verzamelaars zo goed mogelijk informeert over de Belgische filatelie en de filatelie van de vroegere kolonies en die hen ook tal van diensten levert. Zo publiceert de Beroepskamer bijvoorbeeld filatelieproducten zoals de Niet-Aangenomen ontwerpen (NA) tijdens filatelie evenementen of bij de uitgifte van de nieuwe catalogus.

De leden van de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren zijn de partners van de verzamelaar: Doe dus zeker een beroep op de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren en haar leden. Als verzamelaar krijg je van hen gegarandeerd de juiste hulp en gespecialiseerd advies om je verzameling tiptop in orde te krijgen, zonder zorgen!
La Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste (CPBNTP) a été créée en 1923 et est une association de commerçants professionnels qui œuvrent dans le domaine de la philatélie. La Chambre Professionnelle édite annuellement non seulement le Catalogue Officiel de Belgique (COB) qui informe au mieux les collectionneurs sur la Philatélie Belge et ses anciennes colonies et  leur rendra ainsi de nombreux services ; p.ex. en éditant des produits philatéliques tels que les Projets non Adoptés (NA) lors de manifestations philatéliques ou lors de l’édition de nouveaux catalogues.

Les membres de la Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste sont les partenaires du collectionneur: Faire appel à la Chambre Professionnelle Belge de Négociants en Timbres-poste et à ses membres, est la garantie  pour le collectionneur d’obtenir une aide et un conseil avisé pour une collection sans souci!


The Belgian Stamp Dealers’ Association (BBKPH-CPBNTP) was founded in the year 1923 and is an association of professional traders active in the philatelic world. Annually the Chamber publishes the Official Belgian Stamp Catalogue (OBP/COB), which informs collectors as much as possible about the Belgian philately and the philately of the former Belgian colonies.
The Chamber also provides many services. For example the Chamber publishes, during philatelic events or when issuing the new catalogue, philatelic products such as the “Non Adopted Designs” (NA).

The members of the Belgian Stamp Dealers’ Association are the collector's partners: So be sure to appeal to the Belgian Stamp Dealers’ Association and its members. As a collector, you will be guaranteed the right help and specialized advice to raise the standard of your collection.